LMS shopping

Efter megen overvejelse har din organisation truffet den afgørende beslutning om at erstatte jeres gamle Learning management system med et nyt system; eller I har endelig besluttet at implementere et LMS for første gang. I begge tilfælde bliver problemet nu: Hvordan finder vi et godt LMS? Og hvordan planlægger vi at implementere et nyt LMS?

 

Valg af LMS

Det første skridt er at finde det rigtige LMS, som matcher din virksomhed og dine medarbejdere. Her skal I ?browse? markedet og kigge på anbefalinger fra andre virksomheder, I kan evt. høre jeres samarbejdspartnere om deres erfaringer.

 

Når I har reduceret antallet af systemer til nogle enkelte udvalgte, som har de elementer, I søger i et LMS, skal I snarest muligt inddrage de fremtidige brugere, dvs. jeres medarbejdere. For det er vigtigt, at de tager systemet til sig, og rent faktisk kommer til at bruge det, når det endeligt er implementeret. Hvis ledelsen blot tager en beslutning henover hovedet på brugerne, og blot implementerer et system, risikerer man, at systemet ikke matcher brugerne ? og dermed ikke bliver udbytterigt og succesfuldt.

 

Få medarbejderne eller et lille udsnit af medarbejderne med i udvælgelsesprocessen. Dernæst kan I aftale en prøvetid, præsentation af systemet eller workshop med LMS-udbyderen, før I gennemfører LMS implementeringsprocessen, og officielt lancerer det nye system.

 

Tips til implementeringen

Når I har valgt et LMS, kommer implementeringsfasen. Ikke alle LMS implementeringer er skabt ens, de vil variere fra den ene udbyder til den anden.

 

Indledningsvis skal I træffe nogle valg i forhold til udformning af læringsmaterialer, et LMS implementeringshold, en LMS implementeringsplan og tidslinje.

Et nyt LMS berører sandsynligvis flere dele i organisationen. Så i forbindelse med at samle et hold til implementeringsprocessen, skal I samle teammedlemmer fra de forskellige afdelinger, såsom HR, IT, Salg etc.

Og så skal I skabe et overblik over hvor lang tid LMS implementeringsprocessen tager, og hvor mange ressourcer det kræver, med henblik på at afværge uforudsete udfordringer og frigøre de involverede medarbejderes tid til processen, så det ikke bliver en stressfaktor ? hverken for den enkelte, afdelingerne eller implementeringsteamet.

 

Afslutningsvis skal data overføres. Uanset om du overfører fra et eksisterende LMS eller implementerer et LMS for første gang, skal der besluttes hvilke kurser, data og undervisningsaktiver, der skal overføres til det nye system. Det kan blive en lang og sej kamp, derfor er det en god idé, at lave en liste med disse beslutninger, som løbende kan opdateres og revideres inden selve overførslen.

 

Når LMS-implementeringsprocessen er afsluttet, og når det nye system har været i drift i en periode, skal I gennemgå, hvordan processen gik for alle involverede. Endvidere kan I identificere, hvad der virker i det nye LMS, og hvad der ikke fungerer så godt, og løbende justere og optimere jeres digitale læring i det nye LMS.