logo

Her er Nøglen til Danske Virksomheders Success

Business intelligence (BI) er evnen til at omdanne data til information, og information til viden, for at optimere forretningsprocessen. Kort fortalt er det et sæt strategier og værktøjer fokuseret på videns dannelse og ledelse gennem analyse af eksisterende data fra en organisation eller virksomhed.

Ud fra IT-synspunkt kan vi sige, at Business Intelligence er et sæt metoder, applikationer og teknologier, der tillader en virksomhed at gruppere og omdanne data fra strukturerede informationssystemer, til at foretage analyse og informationsgenerering og forbedre procesafgørelser i virksomheden. Det dækker både den nuværende forståelse af hvordan virksomheden kører, samt en forventning om fremtidige begivenheder, for derved at give overblik og viden til støtte for forretningsbeslutninger.

I Business Intelligence kan vi differentiere imellem begreberne data, information og viden. Data er noget der er vagt. Tallet ”10” er data. Oplysningerne er mere præcise, eksempelvis kan man sige at April-salget var 10. Der kommer altså en kontakt ind omkring dataene. Endelig opnås viden ved at analysere oplysningerne.

Data er den mindste semantiske enhed og er de primære elementer af information. Disse alene er irrelevante for beslutningsprocessen. Et telefonnummer eller et navn på en person er eksempler på data. Data kan komme fra eksterne firmaer eller interne afdelinger, kan være objektive eller subjektive, kvalitative eller kvantitative.

Oplysninger kan defineres som et sæt behandlede data, som er relevante og har et formål og en sammenhæng. Oplysningerne er nyttige til beslutningstagning, da det giver mulighed for at reducere usikkerheden. Data omdannes til information for at tilføre værdi.

Oplysningerne er i stand til at ændre måden, hvorpå modtageren opfatter noget, der påvirker deres værdiafgørelser og adfærd.

Information = Data + Kontekst (værditilvækst) + Utility (reducere usikkerhed)

Viden kan defineres som en blanding af erfaring, værdier, information, der danner rammen for inddragelse af nye oplevelser. Viden stammer fra informationen, og informationen stammer fra data. For at disse oplysninger bliver viden, er det nødvendigt at udføre handlinger som:

  • Sammenligning med andre elementer.
  • Forudsigelse af konsekvenser.
  • Søgning efter forbindelser.
  • At tale med andre om information.

Ved at få kendskab til virksomheden, igennem oplysninger indhentet fra alle områder i virksomheden, kan du opstille strategier og definere, hvad der er styrker og svagheder i virksomheden.

Business Intelligence er det bredere koncept om brug af intelligens i organisationer. Det er brugen af intelligens, der er nøglen til de danske virksomheders succes på verdensmarkedet. Globaliseringen har medført stor konkurrence på lønninger, og der er rigtigt mange der har brændt fingrene på at outsource ansatte eller hele afdelinger til lande med lavere timeløn. Så hvordan er det lykkedes Danmark at have så sund en virksomhedskultur, når det nu ikke er muligt at konkurrere på hverken lønninger eller skat? Det er ganske simpelt: ved at se værdien i optimeringer igennem indsamling af data, eksplicitering af information og omdannelse til viden, kan de danske virksomheder vokse hurtigere og stærkere end konkurrenterne.